Fetron

Začátkem 70. let přišla americká firma Teledyne s novinkou, elektronickou součástkou nazvanou Fetron, která měla nahradit některé typy elektronek v telekomunikačních zařízeních.

Firma vycházela z toho, že nejslabším článkem telekomunikačního zařízení jsou elektronky. Životnost elektronek zvláštní jakosti je cca 10.000 hodin a během doby života dochází ke zhoršení jejich parametrů (pokles strmosti, zvýšení mřížkového proudu, svody). Zařízení tedy vyžaduje kontrolu, nastavování a servis. Pokud by se elektronka nahradila součástkou, která má podstatně delší životnost, dosáhlo by se snížení nákladů na údržbu a opravy, vyšší spolehlivosti zařízení a úspory elektrické energie. Provozovatelům takových zařízení by alespoň na čas odpadl důvod pořídit si zařízení nové, již osazené polovodiči.

Vznik nové součástky byl umožněn pokrokem ve výrobě vysokonapěťových polem řízených tranzistorů (J-FET) koncem 60. let. Fetron je ve své podstatě tlustovrstvý hybridní integrovaný obvod, tvořený zpravidla dvěma těmito tranzistory a několika pasívními součástkami.

Konstrukčně tvoří Fetron kruhová kovová destička se skleněnými průchodkami, kterými prochází vývodní kolíky: Těmi se Fetron zasouvá do elektronkové objímky. Do středu  destičky se připájí hybridní obvod, který je poté zlatými drátky spojen s  kolíky. Na zeslabený okraj destičky se nakonec hermeticky přivaří kovové poniklované víčko. To také pomáhá Fetron chladit a umožňuje snadnou manipulaci se součástkou.

Firma Teledyne vyráběla Fetrony jako náhradu pentod 6AK5, 6AM6 a 6CB6A a dvojitých triod 12AT7 a 12AX7. Označení bylo stejné jako u příslušné elektronky, jen mu byl předřazen prefix TS; náhrada elektronky 6AK5 se tedy značila TS6AK5. Protože se ukázalo, že  nelze nahradit 6AK5 na všech pozicích jedním druhem Fetronu, vyráběla se  TS6AK5 ve třech provedeních:

TS6AK5/A1: Pro všeobecné použití do kmitočtu 30MHz

TS6AK5/A2: Pro zapojení s malým anodovým proudem a s RA≥5kΩ 

TS6AK5/A3: Pro kmitočty 30÷200MHz

Pentody byly ve Fetronu nahrazeny dvojicí JFET tranzistorů v kaskodovém zapojení. Tím se dosáhlo –při téměř stejné strmosti jako u elektronky-  velmi vysokého vnitřního odporu a zesilovacího činitele. V náhradách triod byl pro každý systém použit jen jeden JFET tranzistor. Vnitřní odpor byl tedy nižší než u kaskody, přesto měly  TS12AX7 a TS12AT7 pentodovou charakteristiku.

V reklamních materiálech uváděla firma následující výhody Fetronu:

-přímá náhrada elektronek, beze změn v zapojení

-funkční ihned po zapnutí přístroje

-žádná mikrofoničnost, malý šum a zkreslení

-mechanická odolnost

-spolehlivost jako u polovodičů

-žádný pokles strmosti s časem

-nulový příkon žhavení a druhé mřížky

-omezený vývin tepla

-redukce nákladů na údržbu

-snížení spotřeby elektřiny 

O nevýhodách se už mluvilo méně nebo vůbec. Mezi ně patří:

-závislost anodového proudu a strmosti na teplotě okolí

-napěťová závislost všech vnitřních kapacit

-nejistá odolnost při překročení dovoleného napětí UAK

-možnost zkoušet Fetron jen v některých typech testerů elektronek; některá měření byla vůbec zakázána 

-neuzemněné pouzdro může způsobit problémy se stabilitou, případně se na něm při poruše může objevit napětí

-při sériovém žhavení je třeba vyměnit všechny elektronky ve žhavicím řetězci, nebo jako náhradu žhavicího vlákna zapojit vhodný rezistor

-pro některá zapojení (oscilátor) není možné použít Fetron bez úpravy obvodu

-oddělení vstupu a výstupu není u Fetronu tak dobré jako u pentody; projeví se to zvláště, jsou-li mřížkový a anodový obvod naladěny na stejný kmitočet 

Výrobce uváděl, že vyvíjí náhradní typy i za tyratrony, různé vysokofrekvenční pentody (6BA6) a za výkonové tetrody 6AQ5 a 6V6. K jejich nasazení do provozu ale už zřejmě nedošlo.

Později (v roce 1974) nabízela firma Teledyne sadu Fetronů  jako náhradu elektronek 6AK5 v měřicích přístrojích - ve voltmetru HP400 a v zásuvné jednotce CA pro osciloskopy řady 500 firmy Tektronix. 

Mesa/Boogie použila Fetron v zesilovači MARK I místo 12AX7 na pozici vstupní elektronky.

Součástky podobné Fetronům vyráběla  pod názvem HIN (Hybrid Integrated Networks) i firma Western Electric, na rozdíl od firmy Teledyne je ale  používala pouze ve svých výrobcích. Na fotografii je vlevo Fetron, vpravo pak HIN.