Katodový sledovač

Katodový sledovač se často používá v zesilovačích k dosažení nízké výstupní impedance například při napájení korekčních filtrů, výstupů s kapacitním zatížením nebo  řídicích mřížek koncových elektronek pracujících ve třídě B2. Pro ty, kteří chtějí svůj návrh podpořit i výpočtem, znovu publikujeme článek Návrh katodového sledovače, který vyšel v časopise Sdělovací technika v roce 1961. Článek obsahuje početní i grafické řešení.