O elektronkách

Pozor na elektronku EL84

Před lety vyšlo v časopisech Sdělovací technika a Amatérské radio varování před nestandardním zapoje...

Selektody

S rozvojem rozhlasových superhetů začátkem 30.let minulého století vyvstala potřeba automaticky řídi...

Výroba elektronek

Každá elektronka má tři hlavní součásti: -neprodyšně uzavřenou baňku, uchovávající vakuum. -sousta...

Vícemřížkové elektronky

Elektronky s větším počtem mřížek než tři se vyvinuly z tetrody a pentody hlavně pro účely směšování...

Katalogový list elektronky

V katalogovém listu nás výrobci elektronek seznamují s jejich technickými údaji. Ty můžeme rozdělit ...

Rámečková mřížka

Mřížku elektronky tvoří zpravidla tenký drát stočený do šroubovice, vyztužený dvěma podélnými nosník...

Elektronky s nábojovou mřížkou

V článku o tetrodě a pentodě jsme uvedli, že první mřížka tetrody má záporné předpětí a slouží jako ...