Pozor na elektronku EL84

Před lety vyšlo v časopisech Sdělovací technika a Amatérské radio varování před nestandardním zapojením patice elektronky EL84. Narazili jsme na podobný problém při náhradě koncové elektronky ve starším přijímači Blaupunkt Ballett 2300. Po výměně původní elektronky LORENZ za novou od JJ Electronic se rapidně snížila hlasitost naladěné stanice, rádio i při plné hlasitosti jen šeptalo. Když byla vrácena původní elektronka, radio fungovalo normálně. Podle katalogových údajů jsou obě elektronky shodné. Nabíledni byl tedy závěr, že elektronka od JJ je vadná. Pro jistotu byla změřena napětí na elektrodách. U elektronky LORENZ odpovídala údajům ve schématu, u elektronky JJ byla napětí na anodě a G2 podstatně nižší, na katodovém odporu bylo napětí více jak dvakrát vyšší. Zdálo se tedy, že by mohl být vadný vazební kondenzátor. Ten nakonec nebyl zkontrolován, protože si zákazník všimnul, že kondenzátor (a svodový odpor) jsou připojeny pouze na kolík č.1, kolík č.2 nebyl vůbec zapojen, Kolík č.1 je ve většině katalogů označen jako vnitřní spoj, u elektronky LORENZ na něj tedy je vyvedena řídicí mřížka. Po přepojení na kolík č.2 funguje rádio s elektronkou JJ Electronic bezvadně a napětí na elektrodách odpovídají schématu.

Zmíněná příhoda nás přivedla k tomu, podívat se, jak je zapojení patice uvedeno v různých katalozích a katalogových listech. V naprosté většině katalogů je uvedeno zapojení IC-G1-K,G3-F-F-IC-A-IC-G2 (Mazda-Belvu, Philips, La Radiotechnique, Mullard, Brimar, Tesla, RCA, Röhrentaschenbuch, katalogy V. Stříže, malé katalogy Tesly Rožnov, kniha Novalové elektronky, příloha Sdělovací techniky), pouze ve dvou případech (JJ Electonic a Přehled elektronek - dodatek) je zapojení NC-G1-K,G3-F-F-IC-A-IC-G2. 

U elektronek ze současné produkce (JJ Electronic, Sovtek, electro-harmonix) jsou ve skutečnosti kolíky č.1, 6 a 8 nezapojené, ale například u starších elektronek TESLA (ze 60. let) je první mřížka vyvedena na kolíky č.1 a 2.