Návrh a výpočet elektronkového stabilizátoru napětí

V poslední době jsme dostali několik dotazů, jak správně zkonstruovat jednoduchý elektronkový stabilizátor napětí. Proto jsme se rozhodli znovu publikovat článek Návrh a výpočet elektronkového stabilizátoru napětí, který vyšel v roce 1964 v časopise Sdělovací technika. Článek budiž i připomenutím osobnosti člověka, který významným způsobem zasáhl do rozvoje radioamatérského hnutí v Československu. 

Doc. Ing. Miroslav Pacák, CSc. se narodil 30. dubna 1911 v Krhanicích v Posázaví. Po studiu na reálce a na fakultě strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Praze pracoval v letech 1934÷35 v závodě Palaba ve Slaném, od roku 1935 pak byl redaktorem časopisu Radioamatér v nakladatelství Orbis. Vedení redakce převzal v roce 1937 a setrval v této funkci až do roku 1951, kdy byl časopis- mezitím přejmenovaný na Elektronik- administrativním rozhodnutím zrušen. Po dobu 17 let pečoval o odborný růst našich radioamatérů uveřejňováním teoretických základů, stavebních návodů a zpráv o novinkách v zahraničí. Pro radioamatéry též napsal několik knih, který vyšly v mnoha vydáních.

Po opuštění redakce a po krátkém působení v Ústavu hygieny práce nastoupil ing. Pacák do Ústavu fyzikální chemie ČSAV, kde působil jako vědecký pracovník až do posledních měsíců svého života. Vytvořil tam řadu vynálezů a původních konstrukcí špičkové úrovně pro náročná fyzikálně-chemická měření. Současně též externě přednášel na Elektrotechnické fakultě ČVUT; nejprve na katedře řídicí techniky a automatizace, kde získal docenturu, později i na katedře měřicí techniky. Své původní práce také publikoval. Zemřel 13. ledna 1988 v Praze.