Vazební člen

V elektronkových nízkofrekvenčních zesilovačích se často používá vazební člen podle Obr. 1.

Člen_1

Obr. 1:  Standardní vazební člen

Přenos napětí je u něj vždy menší než jedna, pod určitým mezním kmitočtem klesá výstupní napětí se směrnicí 6dB na oktávu; to je většinou nevítaná vlastnost. Připojením druhého RC členu (Obr. 2) dosáhneme toho, že přenos je vždy vyšší než jedna a při nízkých kmitočtech má charakteristika typický "hrb" (Obr. 3). To může pomoci kompenzovat případný pokles charakteristiky zesilovače. Člen také zlepší přenos obdélníkových impulsů (nižší pokles vrcholu impulsu). 

Člen_2

Obr. 2: Rozšířený vazební člen

 

Charakteristika

Obr. 3: Amplitudová charakteristika rozšířeného vazebního členu.